ANBOS

Een Kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) is een register van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen. 

Skins Laser Clinic staat geregistreerd onder nummer lidmaatschapsnummer: 27584